Pretraga

Broj poseta

Today10
Yesterday12
This week10
This month360
Total10211

Who Is Online

1
Online

Site translate

FacebookTwitterLinkedIn

Email lista

Prijava

×

Greška

Table 'sajt.fgxsr_mostpopular' doesn't exist SQL=SELECT raw_stats FROM fgxsr_mostpopular WHERE content_id = 21

Table 'sajt.fgxsr_mostpopular' doesn't exist SQL=INSERT INTO fgxsr_mostpopular (content_id, last_updated, 1_day_stats, 7_day_stats, 30_day_stats, all_time_stats, raw_stats) VALUES (21,NOW(),"0","0","0","0","")

Table 'sajt.fgxsr_mostpopular' doesn't exist SQL=UPDATE fgxsr_mostpopular SET 1_day_stats = 1 , 7_day_stats = 1 , 30_day_stats = 1 , all_time_stats = all_time_stats + 1 , raw_stats = 'a:1:{s:10:\"2019-04-22\";i:1;}' WHERE content_id = 21

Na Tehničkom fakultetu u Čačku još 1990. godine je formiran odsek za Mehatroniku. Studije na ovom smeru su trajale devet semestara zaključno sa 2008. godinom. 

PREDMETI STAROG STUDIJSKOG PROGRAMA

Po akreditovanom nastavnom planu, koji se primenjuje počev od školske 2009/10 godinu studije traju četiri godine (osam semestrara). Primenom Bolonjske deklaracije izvršena je reforma nastavnih planova i programa, tako da su svi predmeti jednosemestralni i primenjen je kriterijum bodovanja. Svršeni studenti osnovnih akademskih studija dobijaju zvanje inženjer mehatronike.
 
Fakultet tehničkih nauka je aktreditovan u u redovno ciklusu akreditaci i od 2014/2015 godine ce se vršiti upis po novim studijskim programom. Zvanje koje dobija student kada zavrsi je Diplomirani inženjer mehatronike.

Dokumentacija za akreditaciju STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNE STUDIJE MEHATRONIKE.

Na današnjem nivou razvoja tehnike i tehnologije, ''nužno'' ujedinjavanje oblasti mašinstva, elektrotehnike i računarstva, diktirano je zahtevima za tehnološkim unapređenjem. Danas, tradicionalno izučavanje oblasti mašinstva i elektrotehnike davalo bi nedovoljna znanja različitim strukama pri realizaciji savremenih i složenih sistema koji se sreću u praksi. Za realizaciju mehatroničkih sistema, pored znanja iz oblasti mašinstva i elektrotehnike potrebno je posedovati znanja iz upravljanja i programiranja. Ovako složeni tehnički sistemi ne mogu se uspešno izučavati niti primenjivati bez dovoljnog poznavanja mašinstva (mehanika, konstrukcije, hidraulika i pneumatika, tehnologija, tehnički materijali i dr), elektrotehnike (elektronika, teorija sistema i automatsko upravljanje, merenje i dr.) računarstva (hardver, softver, veštačka inteligencija i sl.).

Iz navedenih razloga mehatroniku u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na zahteve iz realne prakse uopšte, a posebno u našem okruženju. Javlja se kao poseban obrazovni profil na polju tehničkih nauka, i kao vid multidisciplinarnih inženjerskih studija, u nastojanju da se ostvari edukacija inženjera sposobnih da razumeju u celini funkcionisanje i projektovanje savremenih sofisticiranih proizvoda (uređaja) i sistema. Obrazovni program treba da omogući studentima da u dovoljnoj meri razumeju osnovne fizičke principe iz različitih oblasti tehnike, steknu neophodna teorijska znanja kao i da ovladaju konkretnim stručnim znanjima za realizaciju savremenih mehatroničkih sistema.